Vysvetlivky k ponuke ubytovania

Postup pri rezervácii pobytu

Podrobné info

Typ objektu
Chata - samostatný objekt, prenajíma sa vcelku (väčšinou sa jedná o objekty mimo obce).
Chalupa - samostatný objekt, prenajíma sa vcelku (väčšinou sa jedná o objekty v obciach).
Drevenica - samostatný objekt, prenajíma sa vcelku (väčšinou sa jedná o objekty v obciach).
Hotel - prenájom po izbách, možnosť objednať stravu.
Penzión - prenájom po izbách, spravidla možnosť objednať stravu.
Apartmán - samostatná, kompletne zariadená ubytovacia jednotka (WC, kúpelňa, kuchynka).
Privát - ubytovanie v samostatnej (oddelenej) časti domu v ktorom býva aj majiteľ (väčšinou sa jedná o samostatné, kompletne vybavené poschodie s vlastným vchodom). Prenájom možný vcelku aj po izbách.
Turistická chata - väčšia chata s turistickým štandardom ubytovania, prenájom po izbách. Sociálne zariadenia sú situovaná na chodbe, nie na izbách.
Wellness - ubytovanie spravidla hotelového typu s možnosťou využívania wellness služieb.

Kapacita objektu
Maximálna možná ubytovacia kapacita objektu. Kapacita objektu nesmie byť prekročená.

Minimálna vyťaženosť objektu
Minimálny počet lôžok, za ktoré musí zákazník zaplatiť v plnej výške. Pre každé ďalšie lôžko platí cena podľa aktuálneho cenníka.
Pokiaľ je počet záujemcov o ubytovanie nižší ako minimálna vyťaženosť objektu, klienti sú povinní uhradiť počet lôžok rovnajúci sa minimálnej vyťaženosti objektu v plnej výške. 
Pokiaľ je minimálna vyťaženosť objektu rovná kapacite objektu, objekt sa prenajíma ako celok.

Typ izieb
- 2x3 - dve 3-lôžkové izby
- 1x2+1 - jedna 2-lôžková izba s možnosťou prístelky
- S+1 - spoločenská miestnosť s jedným lôžkom
- K+1 - kuchyňa s jedným lôžkom
- 3xA – tri apartmány (apartmán sa skladá z dvoch oddelených častí: spálne a obývacej časti)

Letná/zimná sezóna
Letná sezóna trvá spravidla v období letných prázdnin (1.7.-31.8.), zimná v mesiacoch január-marec. Ostatné obdobie (okrem vianočných sviatkov, silvestrovského týždňa a Veľkej noci) je mimosezóna.
Niektoré ubytovacie zariadenia (hlavne hotely a penzióny) majú vlastné sezónne delenie, ktoré môže byť odlišné.

Dĺžka pobytu
Počas sezóny (letnej/zimnej) sú vo väčšine objektov možné iba týždňové pobyty (sobota-sobota). Pokiaľ objekt nie je obsadený 10 dní pred nástupom, je možné dohodnúť aj pobyt na menej ako 7 nocí.
Dĺžka vianočného, silvestrovského a veľkonočného pobytu je pri každom objekte stanovená individuálne.
Mimo sezóny sú možné aj kratšie (víkendové) pobyty, cena týchto pobytov je však vyššia. Pri niektorých objektoch kratšie (víkendové) pobyty nie sú možné.

Cena
Ceny sú uvedené v EUR a vyjadrujú cenu ubytovania 1 osoby na 1 noc. Pri niektorých objektoch je v cene ubytovania zahrnuté aj stravovanie (raňajky, polpenzia, plná penzia). Informáciu o tom čo je zahrnuté v cene nájdete pri každom objekte.
Ceny sú kalkulované pre týždňové pobyty pri plnom vyťažení objektu. V prípade kratších pobytov, resp. menšieho počtu osôb môže byť cena vyššia.
Pri hoteloch a penziónoch je cena kalkulovaná pre štandardnú 2-lôžkovú izbu.

Zľavy
Pri niektorých objektoch sú poskytované nasledovné zľavy:
- deti do 3 rokov bez nároku na lôžko ZDARMA
- deti vo veku 3-10 rokov ZĽAVA z ubytovania/stravovania

Niektoré ubytovacie zariadenia majú vlastný systém zliav, ktorý môže byť odlišný. Informácie o zľavách v jednotlivých objektoch Vám radi podáme v CA.
Uvedené zľavy platia iba pre osoby nad minimálnu vyťaženosť objektu. Na osoby do minimálnej vyťaženosti objektu sa tieto zľavy nevzťahujú.

Doplatky na mieste
V cene nie je zahrnutý miestny rekreačný poplatok, ktorý si uplatňujú niektoré rekreačné centrá na Slovensku. Pri niektorých objektoch (chaty/chalupy) nie je v cene zahrnutá spotreba elektrickej energie počas pobytu (dopláca sa v hotovosti po skončení pobytu, na základe odpočtu z elektromeru). Informáciu o jednotlivých doplatkoch na mieste nájdete pri každom objekte.

Vratná kaucia
Pri pobytoch v chatách a chalupách majú ubytovatelia nárok na zloženie vratnej kaucie od klienta. Kaucia je určená na úhradu prípadných škôd spôsobených klientom počas pobytu. Pokiaľ počas pobytu nedošlo k poškodeniu objektu, kaucia je po skončení pobytu vrátená klientovi v plnej výške. Ak počas pobytu dôjde k poškodeniu ubytovacieho zariadenia, ubytovateľ má právo použiť kauciu, resp. časť z nej na úhradu vzniknutých škôd.

Stravovanie
- chata / chalupa / privát – klienti si v objekte varia sami. Na prípravu stravy im slúži vlastná kuchyňa so základným kuchynským vybavením.
- turistická chata / penzión / hotel – stravovanie v objekte. Možnosť objednať stravu (raňajky, polpenzia, plná penzia) vopred. Pri niektorých objektoch je strava zahrnutá v cene ubytovania.

Pobyt so psom
Pobyt so psom je nutné nahlásiť vopred (najlepšie pri objednávaní pobytu). Pri niektorých objektoch je pobyt so psom možný za poplatok, inde zdarma, v niektorých objektoch nie je možný vôbec. O možnosti pobytu so psom v konkrétnom objekte sa informujte v CA.

Ako rezervovať
Rezerváciu objektu môžete uskutočniť telefonicky/mailom, resp. cez objednávací formulár nachádzajúci sa pri každom objekte.
Pri telefonickej/mailovej rezervácii nám oznámte nasledovné údaje:
- číslo objektu, resp. čísla objektov pokiaľ ste si vybrali viac objektov
- presný termín pobytu
- počet osôb (z toho počet detí a ich vek)
Rezerváciu Vám potvrdíme telefonicky/mailom. Po potvrdení rezervácie Vám zašleme prihlášku na pobyt spolu s inštrukciami k úhrade zálohy za pobyt.

Úhrada zálohy za pobyt
Rezerváciu objektu definitívne potvrdíte úhradou zálohy za pobyt. Výška zálohy je 50% z celkovej ceny pobytu, zvyšných 50% uhradíte pri nástupe na pobyt. Pri niektorých objektoch (hotely a penzióny) je potrebné uhradiť vopred celú sumu (100% celkovej ceny pobytu).

Úhradu zálohy uskutočňujte nasledovným spôsobom:

Úhrada zo Slovenskej republiky vkladom alebo prevodom na náš účet:
Banka: Tatra banka
Číslo účtu: 2626016476 / 1100 (alebo 2621836969 / 1100)
Variabilný symbol: číslo prihlášky na pobyt

Úhrada z Českej republiky vkladom alebo prevodom na náš účet:
Banka: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 209744035 / 0300
Variabilný symbol: číslo prihlášky na pobyt

Úhrada z ostatných krajín:
Číslo účtu (IBAN): SK56 1100 0000 0026 2601 6476 (alebo SK56 1100 0000 0026 2183 6969)
Adresa prijímateľa: DOVOLENKY.sk, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, Slovensko
Názov a adresa banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovensko
SWIFT symbol: TATR SK BX

Zálohu za pobyt je potrebné uhradiť do dvoch pracovných dní od rezervácie pobytu. V prípade neuhradenia zálohy v stanovenom termíne bude rezervácia automaticky zrušená.
Medzibankové prevody môžu trvať aj niekoľko dní, preto úhrada zálohy za pobyt nemusí byť pripísaná na náš účet v stanovenom termíne napriek tomu, že ju klient uhradil včas. Z tohto dôvodu odporúčame klientom, aby nám úhradu zálohy za pobyt oznámili mailom/telefonicky ihneď po jej uskutočnení.

Storno pobytu
Zákazník môže v prípade potreby kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, to znamená stornovať pobyt. Storno pobytu je spoplatnené storno poplatkom, ktorý je stanovený podľa dĺžky času medzi odstúpením od zmluvy a prvým dňom pobytu nasledovne:

viac ako 50 dní pred začiatkom pobytu 10% z celkovej ceny pobytu, min. 10 EUR/osoba
49-22 dní pred začiatkom pobytu 30% z celkovej ceny pobytu
21-0 dní pred začiatkom pobytu 50% z celkovej ceny pobytu

Ubytovací poukaz
Ubytovací poukaz je zákazníkovi vystavený a zaslaný po uhradení zálohy za pobyt (resp. po zaplatení zmluvne dohodnutej čiastky za pobyt), najskôr však 14 dní pred nástupom na pobyt.
Týmto dokladom sa zákazník preukáže v ubytovacom zariadení pri nástupe na pobyt. Ubytovací poukaz obsahuje meno, priezvisko a bydlisko zákazníka, termín pobytu, počet ubytovaných, rozsah objednaných služieb, adresu a druh ubytovacieho zariadenia, kontakt na ubytovacie zariadenie a doplatky, ktoré je zákazník povinný uhradiť v hotovosti pri nástupe na pobyt.

Nástup na pobyt
Začiatok pobytu je v deň nástupu po 14:00 hod. Dva až tri dni pred nástupom na pobyt odporúčame klientom kontaktovať majiteľa ubytovacieho zariadenia (platí pre chaty a chalupy) a dohodnúť si s ním podrobnosti ohľadom nástupu na pobyt (presný čas nástupu na pobyt, vysvetlenie trasy k ubytovaciemu zariadeniu, poprípade miesto stretnutia kde na Vás majiteľ ubytovacieho zariadenia počká aby Vás zaviedol na miesto Vášho pobytu...). Ukončenie pobytu je v deň odchodu do 10:00 hod.